Codi breiko10off 10% descompte (dimecres, dijous i diumenges)

Condicions de Compra

Condicions d'ús
Preus
Tots els preus indicats a cada producte inclouen els impostos corresponents.

Embalatge
La comanda es fa arribar correctament embalada.

Dubtes
Per qualsevol dubte que tingueu, podeu enviar un mail amb la consulta a [email protected]

Condicions d’Accés i Ús
Hi ha accés gratuït a la informació continguda a aquesta web. Les condicions d’accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

Contingut i compromís de l’usuari
L’usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de la informació o contingut d'aquesta plana web o altra informació que obtingui a traves d’ella i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent. L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, excepte per a ús personal, de qualsevol informació que sigui del portal (entengui’s per informació qualsevol missatge, arxiu, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..).
L’usuari adquireix també el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Portal El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el disposat en la llei, no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de l’empresa del propi portal.

Compra segura
Breiko garanteix als seus clients la total seguretat en el procés de pagament, al accedir directament a una pàgina segura (HTTPS://) de l’entitat financera, que garanteix la privacitat de la informació i les dades de la targeta van xifrades. Aquesta transmissió constitueix el més elevat nivell de seguretat que existeix en el mercat. Les comandes realitzades per transferència bancària tindran un termini de 15 dies per a realitzar el pagament, transcorregut aquests període les comandes es cancel·laran automàticament.

Disponibilitat
Totes les comandes rebudes a Breiko per la seva plana web estan subjectes la disponibilidad de los productes i/o a que cap circumstància o causa de força major afecti al subministre dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produeixen dificultats en quan al subministre de productes o no quedin productes en stock, Breiko es compromet a contactar amb l'usuario i fer el reemborsament de qualsevol quantitat que hagi estat abonada en concepto d'import. Això també serà aplicata en cas de no poder prestar el servei.

Devolucions
Les compres es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de devolució.